Dutch PEWS

Dutch-PEWS
Er is sinds kort één landelijk Pediatric Early Warning Score (PEWS), een systeem waarbij verpleegkundigen en artsen een kind scoren op vitale functies. Tot nu toe werd gewerkt met 45 verschillende versies. 

Het nationale PEWS werd gepresenteerd op het NKV (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) congres. Bij de Nederlandse PEWS scoort een verpleegkundige op ademarbeid, ademfrequentie, zuurstoftherapie, hartfrequentie en capillairerefilltijd. Indien één of meer van deze waarden afwijkend is, meet de verpleegkundige ook de zuurstofsaturatie en de bloeddruk. Bij een score van 7 of hoger overlegt de verpleegkundige met een kinderarts en moet er een behandelplan worden opgesteld. Zogeheten watcher signs, zoals verlaagd bewustzijn of niet-pluisgevoel zorgen ervoor dat het kind die in de standaardrisicogroep valt, in een medium risicogroep belandt. Met het nieuwe systeem hoopt men een reanimatie of een spoedopname op een PICU te voorkomen. Studies hebben echter nog niet kunnen aantonen dat er een effect is op mortaliteit. De heterogeniteit aan systemen belemmeren onderzoek. 

Uit: augustusnummer Venticare Magazine.

Factsheet Dutch Pews: https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Infographic_Dutch_PEWS.pdf

Slechte doorstroom vanuit NICU’s door gebrek aan g...
Nieuwe opleiding tot Ambulanceverpleegkundige

Gerelateerde artikelen