EPD biedt matige ondersteuning aan verpleegkundigen

bij-bericht-epd

Verpleegkundigen zijn niet erg te spreken over het EPD. Uit een enquête van onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat het hen slechts matige ondersteuning biedt.

Nivel voerde de enquête uit onder zijn landelijke Panel Verpleging en Verzorging. Verpleegkundigen gaven aan zich slechts matig gesteund te voelen door het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Het dossier waarin zij de gegevens noteren over de zorg aan cliënten helpt hen bij hun activiteiten tijdens de zorgverle

ning, maar de compleetheid, relevantie en accuraatheid van de informatie kan beter. Ook over de gebruiksvriendelijkheid van het EPD zijn ze minder positief. Wat voor classificatie- of ordeningssysteem er wordt gebruikt, (Gordon, Omaha System of NANDA-I, NIC en NOC), maakt niet uit, aldus het Nivel.


Uit: Venticare Magazine, juni 2020​

Aantal orgaantransplantaties sterk gedaald
Vroege menopauze geen effect op cardiovasculaire ...

Gerelateerde artikelen