Ernstig zieke COVID-patiënten lijden dikwijls aan sepsis

sepsis-9-nb

Het dodelijke karakter van het COVID-19-virus wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal patiënten met het virus sepsis ontwikkelt. Zij worden binnen korte tijd ernstig ziek en kunnen komen te overlijden. 

 De sepsis ontstaat doordat het immuunsysteem overactief reageert op het coronavirus, waardoor ook gezonde organen hun functie verliezen. Als dit te laat wordt ontdekt, is de aandoening uiterst dodelijk. Hoeveel coronapatiënten daadwerkelijk aan sepsis zijn overleden, is niet bekend. Mensen die het overleven kunnen nog lang met klachten kampen die hun kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Tijdige behandeling van sepsis is essentieel voor een zo goed mogelijke uitkomst. Dit vraagt om snelle herkenning en diagnose. Zorgprofessionals moeten bij patiënten met Covid-19 extra alert zijn op symptomen die op sepsis wijzen. In totaal worden in Nederland jaarlijks 35.000 patiënten slachtoffer van sepsis.

Een derde van IC-verpleegkundigen overweegt te sto...
*OPROEP* Beslis mee over de Acute Zorg van de ...

Gerelateerde artikelen