Featured 

Functiedifferentiatie op de Ambulance: VS gaan meerijden

oudere-patient-Orpheo

RAV Brabant Midden-West-Noord is in januari gestart met een proef om Verpleegkundig Specialisten (VS) in te zetten op ambulanceritten. De VS moet gaan zorgen dat de enorme toename van het aantal ritten gaat dalen waardoor ook het aanbod aan de Spoedeisende Hulp afdelingen afneemt.  

De proef gaat in voor de regio Tilburg. De VS werkt in het grijze gebied tussen ambulancezorg en huisartsenzorg. Waar de ambulancemedewerkers zich helemaal richten op spoedzorg, kan de VS zich bezig gaan houden met andere zorgtaken als het hechten van wonden, antibiotica voorschrijven of een echo maken. Patiënten kunnen hierdoor meer thuis worden behandeld. Dit voorkomt in veel gevallen een rit naar het ziekenhuis en levert minder stress op voor de patiënt.
De Ambulancezorg heeft te maken met een enorme toename van de zorgvraag, die naar verwachting dit jaar ook weer met vijf tot zes procent stijgt. De belangrijkste oorzaak - naast de vergrijzing - is een stijging van het aantal 112-meldingen. Mensen wonen langer thuis en huisartsen hebben het heel druk. Daarnaast hebben ook de RAV's te maken met personeelskrapte terwijl de Acute Zorgvraag alleen maar toeneemt.
Een ander bijkomend voordeel van de functiedifferentiatie is dat patiënten meer thuis kunnen worden behandeld. Dit levert minder stress op voor patiënten en ze worden niet geconfronteerd met hoge kosten van de eigen bijdrage.

In het juninummer van Venticare Magazine een uitgebreid artikel over de inzet van VS op de Ambulance.

Vergrijzing legt extra druk op Acute Zorg
Sound the alarm

Gerelateerde artikelen