Gelovigen het minst vaak orgaandonor

Orgaan donatie

Niet-religieuze Nederlanders zijn het vaakst (37 procent) bereid hun organen na overlijden af te staan. Bij moslims is de bereidheid verreweg het laagst, slechts 1 procent beslist daartoe.

Van de mensen met een protestant en katholiek geloof staat respectievelijk 28 en 25 procent geregistreerd als donor. Deze cijfers staan in een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vrouwen, hoogopgeleiden 25 tot 65-jarigen en mensen zonder migratieachtergrond registreren zich het vaakst als orgaandonor. Mannen, laagopgeleiden, jongeren en 65-plussers en migranten het minst vaak. Nederland kampt nog steeds met een tekort aan orgaandonoren. Per 1 juli gaat de nieuwe donorwet van kracht. Mensen die geen keuze maken, komen met de vermelding 'geen bezwaar tegen orgaandonatie' in het register. De overheid hoopt
met de nieuwe wet het aantal geregistreerde orgaandonoren te vergroten. De voorbereidingen op die nieuwe wet lopen volgens minister Bruins op schema.

Uit: Berichten Venticare Magazine april 2020 
Kwart eeuw Traumahelikopter
Algoritme voorspelt hypotensie tijdens operatie

Gerelateerde artikelen