Halvering SEH’s betekent forse kwaliteitsvermindering

NB-Houtskoolschets-2

Spoedeisende Hulp-professionals verzetten zich tegen plannen van het kabinet om de Acute Zorg efficiënter te organiseren. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) vreest dat het aantal SEH's in Nederland zal worden teruggebracht van 87 naar ongeveer 40. Dat zal de kwaliteit van de zorg niet ten goede komen.

Volgens de voorstellen in de Houtskoolschets Acute Zorg kan de spoedzorg prima teruggebracht worden, omdat 70 procent achteraf minder complex blijkt dan gedacht. Volgens de NVSHA is dit te kort door de bocht omdat vaak pas op de afdeling duidelijk wordt of een probleem groot of klein is. Een halvering van het aantal SEH's kan ertoe leiden dat acuut bedreigde patiënten heel lang moeten wachten op zorg, of dat zij vervoerd moeten worden naar een ander ziekenhuis. Dit kan tot onnodige gezondheidsschade leiden. Op de lange termijn brengt dit bovendien hogere kosten met zich mee. Ook neemt door vergrijzing en de toename van ernstige ziektebeelden de complexiteit van aandoeningen waarmee mensen op een SEH komen juist toe. De coronacrisis leert ons verder dat er voor noodgevallen extra capaciteit beschikbaar moet zijn, die onder normale omstandigheden niet gebruikt wordt.  

Ruim 8 miljoen ingevulde keuzes in Donorregister
SEH’s raken overbelast

Gerelateerde artikelen