Hartoperaties uitstellen kost levens

cardio-patint

De overvolle IC's zorgen ervoor dat operaties voor hart- en vaatpatiënten worden uitgesteld. Dit zorgt voor verminderde kwaliteit van leven en een toename in sterfte onder deze patiënten. Na hartchirurgische zorg behoeven patiënten tijd op de IC, die ruimte is er niet.  

De Hartstichting noemt dit onacceptabel en maakt zich zorgen. Er dreigt weer uitstel van zorg door een toename in coronapatiënten. Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: "Uitstel, of de angst van uitstel levert onrust op bij hart- en vaatpatiënten en hun naasten. De gevolgen kunnen desastreus zijn." Het uitstellen van de cardiologische zorg heeft naar schatting zo'n 65 duizend tot honderdduizend levensjaren gekost. Dit is berekend op basis van een scenario waarbij volgende coronagolven leiden niet tot uitstel van de reguliere zorg. In werkelijkheid ligt het aantal verloren levensjaren waarschijnlijk hoger. De Hartstichting roept de Nederlandse bevolking op zich te laten vaccineren. Italianer: "De Hartstichting vindt dat we als samenleving de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de reguliere zorg toegankelijk te houden." 

Nieuwsbrief 8 november 2021

De gevolgen van de coronacrisis voor IC-verpleegku...
Druk IC verlichten door PACU aanbod

Gerelateerde artikelen