Het nut van mislukte wetenschap

iStock-1210852738

Het spiksplinternieuwe digitale tijdschrift Journal of Trial and Error (JOTE) publiceert louter studies die niet het te verwachten resultaat opleveren. Zodat die broodnodige kennis niet verloren gaat.

Laat niet geslaagde wetenschappelijke onderzoeken niet onder in een la belanden. Leer ervan! Dat is het idee achter het nieuwe platform JOTE, een initiatief van Utrechtse studenten. Falen maakt immers deel uit van de realiteit van de wetenschap. Bovendien gaat er een hoop kennis verloren doordat wetenschappers nauwelijks reflecteren op 'gefaald' onderzoek. Het digitale magazine biedt plaats aan onderzoekers om te laten zien hoe en waarom hun onderzoek vastliep. Op de site kunnen we lezen dat een studie met de titel: Alcohol Cues and their Effects on Sexually Aggressive Thoughts mislukte doordat bij herhaling niet kon worden aangetoond dat alcohol effect had op bepaalde agressieve gedachten. Voor veel tijdschriften niet de moeite waard om te publiceren. Voldoende voor JOTE. 

Zie: www.jtrialerror.com

Uit: Venticare Magazine februarinummer 2021

Onderzoek langetermijneffecten COVID-19 bij kinder...
Afname babysterfte stagneert door obesitas en armo...

Gerelateerde artikelen