IN-hospital reanimatie bij patiënten met (verdenking van COVID-19)

NRR

De COVID-19 pandemie die ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft geleid tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij horen nu verregaande maatregelen die contact met virusdeeltjes in aerosol, via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken moeten voorkomen. Het is begrijpelijk en redelijk dat dit ook vragen oproept over de veiligheid van zorgmedewerkers in het ziekenhuis tijdens een reanimatie. Daarom komt de NRR met de volgende adviezen voor tijdelijke aanpassingen van de IN-hospital reanimatierichtlijnen om het risico op besmetting van de zorgverleners tot het minimum te beperken. Het is nadrukkelijk zo dat de adviezen gelden voor een beperkte periode. In overleg met het RIVM en betrokken partijen zal de NRR kenbaar maken wanneer de adviezen worden ingetrokken. 

De aangepaste richtlijnen tref je aan op de website van de Nederlandse Reanimatie Raad: https://www.reanimatieraad.nl/


Belangrijk! Deze vragen loodsen je door de coronac...
Venticare: we mogen trots zijn