Informatievoorziening traumapatiënt moet beter

nazorg-trauma-2

Bij traumapatiënten ligt de focus vooral op overleving. Nazorg krijgt hierdoor te weinig aandacht. Dit moet beter, vindt Nena Kruithof, die onlangs promoveerde op haar proefschrift Prevalence, recovery patterns and derterminants of non-fatal outcome after trauma.

Twee jaar na een trauma is de gemiddelde traumapatiënt niet volledig hersteld, concludeert Kruithof die op 17 januari haar proefschrift verdedigde aan de Tilburg University. "De patiënten die ik sprak, vertelden dat ze andere verwachtingen hadden van hun herstel. Twee jaar nadien voelden ze zich nog steeds minder gezond dan voor het trauma", zegt Kruithof. "Door deze patiënten goed te informeren over het type letsel, de hersteltijd en eventuele psychologische klachten, weten ze wat ze kunnen verwachten en zouden negatieve gevolgen beperkt kunnen worden. Daarnaast zou er meer aandacht moeten komen voor de erkenning en behandeling van psychologische klachten. Ik vind dat de verantwoordelijkheid van iedere betrokken zorgprofessional." Uit het onderzoek bleek verder dat onder meer ouderen, patiënten met comorbiditeit en mensen met PTSS een slechtere uitkomst hadden. Kruithof: "Om goed in kaart te brengen wélke patiënten precies een hoger risico lopen, vindt vervolgonderzoek plaats. Door middel van screening kan vervolgens de best passende nazorg worden ingezet."
Intensivist Peter van der Voort gaat de politiek i...
Invasieve behandeling stabiele AP niet beter

Gerelateerde artikelen