Inzetten op vergroten IC-capaciteit niet gunstig

bedden-capaciteit-NB-25-okt21

Audit- en adviesorganisatie KPMG bracht het rapport Dit zijn de lessen van 1.5 jaar coronacrisis uit. Nederland koos voor de mitigatiestrategie: sturen op het voorkomen van IC-overbelasting en het virus 'gecontroleerd' laten rondgaan in de samenleving. Opschaling van IC-bedden zou daarmee gek genoeg tot meer gezondheidsschade leiden.

Geen enkele beddencapaciteit is opgewassen tegen virussen met exponentiële groei. Het duurzaam verhogen van de ziekenhuiscapaciteit zal daarom weinig opleveren en kan zelfs gevaarlijk zijn. Het rapport schrijft dat het raadzaam is een permanente infrastructuur te ontwerpen om de ziekenhuiscapaciteit tijdens een crisis te optimaliseren, en om sneller in te grijpen met ziekenhuisverplaatste zorg. Hierin waren huisartsen, thuiszorg en verzorgings- en verpleegtehuizen erg behulpzaam. Zelfstandige klinieken hadden een grotere bijdrage kunnen leveren, indien de overdraagbare zorg actiever verplaatst was. Tot slot pleiten ze voor aanpassingen in de huidige wet- en regelvorming waarin het makkelijker wordt (tijdelijke) bekwame maar onbevoegde zorgprofessionals te laten werken, zodat opschalen op IC's mogelijk is.  

Nieuwsbrief 25 oktober 2021

Overbelasting en sluiting SEH’s ongewenst
FNV Zorg roept nogmaals op tot staken

Gerelateerde artikelen