Kunstmatige intelligentie ingezet om beademingsbehoefte te voorspellen

kunstmatige-intelligentie-COVID2020

Medisch specialisten en datawetenschappers hopen op korte termijn een voorspelmodel te ontwikkelen voor de beademingsbehoefte van COVID-19-patiënten. Op die manier kan ook ingeschat worden welke patiënt op welke termijn een IC-bed nodig heeft.

De komende weken zal de data voor het onderzoek verzameld en geanalyseerd worden, onder coördinatie van Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Maastricht UMC+. De benodigde gegevens zijn afkomstig van honderden COVID-19-patiënten en worden 'gepseudonimiseerd'. Het risico dat de informatie herleid kan worden naar bepaalde personen is hierdoor minimaal. Vanwege de uitzonderlijke crisissituatie, het belang van de volksgezondheid en het onvermogen van de ernstig zieke patiënt om zijn wil kenbaar te maken, is geen toestemming vereist. Indien gewenst kunnen patiënten en naasten wel bezwaar maken. De inzet van kunstmatige intelligentie en machine learning zal geen extra werk opleveren voor professionals die betrokken zijn bij de behandeling van coronapatiënten. Arts-assistenten die momenteel geen klinische taken hebben kunnen bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden en data-analyse uitvoeren. 

Ambulancepersoneel stuit op door coronamaatregelen...
IC-U: vangnet voor (ex) IC-patiënten, naasten en p...

Gerelateerde artikelen