Meer griep door nachtdienst

20180616_nachtwerk_0062bewerkt

Mensen die geregeld nachtdiensten draaien - zoals vrijwel alle AZ-verpleegkundigen - hebben een groter risico op griep en luchtwegklachten dan mensen die alleen overdag werken. 

Dat wordt voor groot deel verklaard door de slechte kwaliteit van slapen van de zorgverleners overdag. Dit is de conclusie van een RIVM-onderzoek over de invloed van 's nachts werken op de gezondheid, leefstijl en afweer van zorgprofessionals. Het was al langer bekend dat 's nachts werken nadelige effecten heeft op de gezondheid van verpleegkundigen. Het is voor het eerst dat bewezen wordt dat het ook meer risico geeft op griep- en luchtwegklachten. Dit risico is, bij mensen die minimaal eens per maand een nachtdienst draaien, 20 procent hoger. De wetenschappers keken of de leefstijl en afweer van mensen die 's nachts werken anders was dan van hen die uitsluitend overdag werken. Hieruit bleek dat de verschillen in gezondheid voornamelijk te verklaren waren door de slechte slaapkwaliteit overdag. Het verbeteren van die slaapkwaliteit zou volgens de onderzoekers een nuttig aanknopingspunt zijn voor toekomstig onderzoek.

Het onderzoek heet: Shift work: Health, lifestyle, and immunological effects, 2020 

Uit: Venticare Magazine, december 2020

Leefstijlverandering ingezet bij AP-klachten
Startende Bachelor Medisch Hulpverleners op de amb...

Gerelateerde artikelen