Meer inzicht na infarct door dataverzameling

Infarct-NB-14-mei-2021

Een myocardinfarct of CVA is bij de ene patiënt een incident en bij de ander het begin van complicaties. Om te onderzoeken hoe die verschillen ontstaan en hoe nieuwe problemen voorkomen kunnen worden, is cardioloog Folkert Asselbergs een project gestart.  

De hoogleraar en cardioloog uit het UMC Utrecht maakte de gegevens van honderdduizenden patiënten, die voor hart- en vaatziekten worden behandeld, toegankelijk. Uit de gegevens is duidelijk geworden dat de risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten niet altijd dezelfde zijn als die voor verergering van de ziekte. Ook komt er meer zicht op de rol van risicofactoren zoals sociaaleconomische status en zal de dataverzameling bijdragen aan een beter op het individu gerichte behandeling.

Om werkelijke conclusies te kunnen trekken, is het belangrijk om de hele populatie in beeld te hebben, zegt Asselbergs. Om data tussen verschillende centra te delen, is toestemming van de patiënt nodig. Mensen met een lager opleidingsniveau weigeren vaker. Terwijl mensen uit achterstandswijken juist meer risico lopen op complicaties. Het is van belang om die gegevens ook mee te nemen in het onderzoek.

Nieuwsbericht 14 mei 2021

POCT effectief middel SEH
Keren patiënten makkelijker dankzij zorginnovatie ...

Gerelateerde artikelen