Met zorgcoördinatie patiënten sneller de juiste zorg bieden

centralisatie-zorg1

Bij zorgcoördinatie organiseren regionale zorgaanbieders alle niet-levensbedreigende Acute Zorgvragen. De huisarts, Huisartsenspoedpost, Ambulancezorg, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg werken dus samen om patiënten sneller de juiste zorg te bieden.  

De schaarse zorgverleners kunnen zo ook efficiënter en effectiever worden ingezet. Dat staat in het rapport 'Advies landelijke inrichting zorgcoördinatie', dat eind maart is aangeboden aan Volksgezondheidsminister Kuipers. Het adviesrapport bestaat uit zeven veranderopgaven om zorgcoördinatie te realiseren. Zo moeten de werkprocessen van de huisartsenspoedpost, ambulancezorg en acute ouderenzorg op regionaal niveau bij elkaar komen. Zorgmedewerkers moeten inzicht krijgen in patiëntgegevens en de beschikbare capaciteit bij ketenpartners. Een technische infrastructuur moet de zorgcoördinatieprocessen en uitwisseling van gegevens mogelijk maken. Het rapport is opgesteld in opdracht van de minister door branchevereniging ActiZ, belangenbehartiger InEen, Ambulancezorg Nederland (AZN), Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse ggz en Patiëntenfederatie Nederland hebben het advies medeondertekend. In totaal waren 25 zorgpartijen betrokken bij de totstandkoming van het adviesrapport.

Nieuwsbrief 17 april 2023

Radboudumc start Expertisecentrum voor Kindertraum...
App helpt ambulanceprofessionals met traumazorg

Gerelateerde artikelen