Micro-organismen in longen voorspellen herstel IC-patiënt

longen-4

Bij ernstig zieke patiënten verandert het longmicrobioom. Die verstoring voorspelt hoe ernstig zieke patiënten reageren op IC-zorg. Patiënten die in verhouding meer bacteriën in de longen hebben, herstellen trager.

Onderzoekers van Amsterdam UMC keken samen met Amerikaanse collega's van de University of Michigan Medical School naar het microbioom van 91 patiënten. Het bleek dat patiënten die naar verhouding een grotere hoeveelheid bacteriën in de longen hadden op het moment van de IC-opname langer beademd moesten worden. Deze kennis is zeer bruikbaar omdat de verschillen in longbacteriën kunnen verklaren welke patiënt wel herstelt en welke niet.

Bacteriën vormen het grootste component van het microbioom in de longen dat verder uit virussen en schimmels bestaat. Het longmicrobioom kan veranderen door ziekte, voeding, omgeving, etc. Mogelijk kan het microbioom in de toekomst op zo'n manier gemanipuleerd worden dat patiënten sneller genezen. Daardoor kan onder meer longletsel worden voorkomen.

Chemische en elektrische cardioversie even effecti...
Intensivist Peter van der Voort gaat de politiek i...

Gerelateerde artikelen