Featured 

Minder fouten door familieparticipatie

iStock-525216244-familieparticipatie
Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer familieleden van patiënten op een kinderafdeling mee visite lopen er minder ernstige medische fouten gemaakt worden. 
Bij de studie werden zeven ziekenhuizen betrokken. Zij voerden een gestandaardiseerde wijze van visite lopen in, waarbij de familie van de kinderen centraal stond. Verder hield de werkwijze in: het gebruik van duidelijke, begrijpelijke taal, het actief betrekken van familie en de gestructureerde verslaglegging van de visite. Het team dat visite liep bestond hierdoor uit: ouders, verpleegkundigen, artsen en onderzoekers. De betrokken zorgverleners
kregen extra communicatietrainingen. De wetenschappers onderzochten de situatie voor en na de interventie. Het totaal aantal gemaakte fouten verschilden niet veel, echter het aantal ernstige fouten wel. 21 versus 13 per 1000
patiënten dagen. Verder nam de meetbare kwaliteit van communicatie toe en waren de familieleden vaker tevreden. De gemiddelde lengte van de viste werd overigens niet langer. 
Muziektherapie op NICU
Vergrijzing legt extra druk op Acute Zorg

Gerelateerde artikelen