Mogelijk verband COVID­19 en Kawasaki­-achtig ziektebeeld

iStock-531633544_mogelijk-verband

Tijdens de corona-uitbraak werden opvallend veel kinderen met een Kawasaki-achtig ziektebeeld opgenomen op de IC. Dat er een relatie is tussen de ziektegevallen en COVID-19 is aannemelijk.

Eind mei waren er in Nederland twintig gevallen bekend van kinderen die tijdens de COVID-19-uitbraak Kawasaki-achtige klachten ontwikkelden. Bij elf van hen werden antistoffen gevonden tegen SARS-CoV-2. Dat is meer dan te verwachten is gezien de prevalentie in de populatie. Onderzoekers moeten wel aannemen dat er een relatie is tussen corona en de Kawasaki-achtige symptomen. Opmerkelijk is dat dit ziektebeeld vooral voorkomt bij kinderen ouder dan vijf jaar. Normaal ge sproken gaat het om kinderen tot en met vijf jaar. Wat het precieze verband is, moet nog worden uitgezocht.

Uit: Venticare Magazine, juni 2020

Extra geld voor huiselijk geweld en kindermishande...
Monitoring op afstand voor hartfalenpatiënten

Gerelateerde artikelen