Nieuwe aanpak atriumfibrilleren

atriumfibrilleren

Het Maastricht UMC+ is bezig met het ontwikkelen van een nieuw systeem voor het behandelen van atriumfibrilleren. Zij krijgen hiervoor een subsidie van 800.000 euro van de Hartstichting en ZonMw. 

 De nieuwe wijze van behandelen houdt ten eerste in dat patiënten zelf hun ritme thuis kunnen monitoren. Deze gegevens worden 24/7 doorgestuurd naar de behandelend arts. Voorheen kwamen patiënten met AF altijd naar een SEH of Eerste Harthulp, ook omdat AF wordt ervaren als zeer vervelend en beangstigend. De tweede interventie behelst dat AF niet meer in alle gevallen wordt behandeld. Uit recent onderzoek is gebleken dat patiënten in veel gevallen vanzelf weer een sinusritme krijgen.

Behandeling van AF is dus niet altijd zinvol. Voorheen werden alle patiënten met boezemfibrilleren standaard behandeld. De ritmestoornis komt bij één op de drie patiënten echter binnen een maand weer terug. Wetenschappers willen dat alleen die patiënten behandeling krijgen bij wie de ritmestoornis niet vanzelf overgaat. Dit voorkomt onnodige behandelingen en ziekenhuisbezoeken, en bespaart dus ook kosten. Er wordt nog onderzocht hoe de zorg rond deze nieuwe aanpak het beste ingericht kan worden.

Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde
Kunstuterus wordt werkelijkheid

Gerelateerde artikelen