Nieuwe opleiding tot Ambulanceverpleegkundige

Nieuwe-opleiding-tot-Ambulanceverpleegkundige

Om aan de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige deel te kunnen nemen is vanaf september geen specialistische vooropleiding als IC-, of SEH-verpleegkunde meer nodig.

Verpleegkundigen kunnen direct na hun opleiding tot verpleegkundige de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige gaan volgen. De maatregel is in het leven geroepen om de flinke personeelstekorten bij de Ambulancediensten op te lossen. Voor de invulling van het curriculum sloegen de Academie voor Ambulancezorg en de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) de handen ineen. De nieuwe opleiding - de zogeheten lange tranche opleiding- bestaat uit 3 leerperiodes verdeeld over 18 maanden. Speerpunt is de persoonlijke ontwikkellijn. Studenten reflecteren de hele opleiding op wie ze zijn, als persoon én professional. Ook is er aandacht voor het omgaan met emoties en traumatische ervaringen. Men wil hiermee awareness creëren, zodat bepaalde signalen tijdig herkend worden. Dit om uitval door burn-out te voorkomen. De nieuwe opleiding is volgens de diensten niet alleen uit nood geboren. Veel verpleegkundestudenten zouden al bij afsturen weten dat zij ambulanceverpleegkundige willen worden, maar moesten eerst verplicht in een ziekenhuis gaan werken. Hierna solliciteren zij alsnog bij de Ambulance. Afdelingen als IC en SEH kampen daardoor met een continue leegloop. 
Dutch PEWS
Sepsis syndroom, geen ziekte

Gerelateerde artikelen