Nieuwe Wet ambulancevoorzieningen akkoord bevonden

Nieuwe wet ambulancevoorzieningen Ambulancevoertuig

Wet ambulancevoorzieningen, onlangs stemde de ministerraad in met het voorstel. Op voordracht van (tijdelijk) minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport). De wet zet in op continuïteit en kwaliteit om zo zekerheid te bieden over de ambulancezorg in de toekomst. 

In de nieuwe wetgeving is onder andere opgenomen dat de huidige aanbieder in iedere veiligheidsregio het alleenrecht en tegelijk de plicht heeft om kwalitatief goede en tijdige ambulancezorg te leveren. Volgens Van Rijn is dit van belang omdat een vaste aanbieder rust en helderheid biedt voor patiënten, ambulancemedewerkers en ander partners in de regio, zoals huisartsen en ziekenhuizen. De twee grootste zorgverzekeraars in de regio blijven de plicht hebben om voldoende ambulancezorg in te kopen voor hun verzekerden. 

Verder hebben de kwaliteitsnormen waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht houdt, een expliciete plek gekregen in de nieuwe regelgeving. De ambulancesector heeft een Kwaliteitskader ontwikkeld, dat verder wordt doorontwikkeld. Daarnaast neemt de minister nog andere kwaliteitseisen op die gebaseerd zijn op de bestaande praktijk en richtlijnen.

Minder alcohol, minder boezemfibrilleren
Structurele opschaling IC-bedden niet reëel

Gerelateerde artikelen