Numerus fixus studie Medisch Hulpverlener

verpleegkundige-BMH

Het aantal aanmeldingen voor de studie Medische Hulpverlening (MH) ligt vele malen hoger dan het aantal opleidingsplaatsen. Daarom hebben de hogescholen een numerus fixus ingesteld. 

Het aantal opleidingsplaatsen voor de opleiding Medische Hulpverlening is net als voorgaande jaren beperkt. De Hogeschool Rotterdam biedt veertig plekken en de website van Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) begint met een uitleg over de numerus fixus. In Utrecht is plaats voor slechts 24 studenten, terwijl het aantal aanmeldingen boven de vierhonderd ligt.
Om de beste kandidaten te selecteren moeten zij in februari verschillende kennistoetsen maken met onder meer medisch rekenen en Engelse vaardigheden. De beste studenten gaan door naar de tweede selectie dag waar zij geïnterviewd worden. Aankomende studenten die zich bij de Hogeschool Utrecht hebben aangemeld zullen ook meedoen aan een rollenspel.

De oorzaak voor het beperkt aantal opleidingsplekken is het aantal stageplaatsen. "Dit komt door een tekort aan hbo-opgeleide medewerkers op de werkvloer die de studenten kunnen begeleiden", aldus de Hogeschool Rotterdam. 

Nieuwsbrief 20 februari 2023

De dag die ik nooit meer vergeet
Ziekenhuisbezoek bij AP-klachten niet altijd nodig

Gerelateerde artikelen