Onderzoek langetermijneffecten COVID-19 bij kinderen

iStock-1217384593

Volwassenen die corona hebben gehad, kunnen nog langdurig klachten hebben zoals vermoeidheid, conditieverlies, kortademigheid en concentratieproblemen. Over de langetermijneffecten bij kinderen is slechts beperkt informatie beschikbaar. Het COPP2-onderzoek brengt daar verandering in. 

Kinderen krijgen niet vaak corona en als ze het wél krijgen verloopt de ziekte meestal zeer mild. Slechts in enkele gevallen is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Deskundigen maken zich daarom weinig zorgen om de langetermijneffecten van COVID-19 bij kinderen, maar ouders doen dit vaak wel. Met de COPP2-studie hopen artsen deze ouders gerust te kunnen stellen en vragen te beantwoorden met een wetenschappelijke onderbouwing. Het onderzoek is een vervolg op een eerdere landelijke studie naar kinderen die met COVID-19 zijn opgenomen in het ziekenhuis. Voor het onderzoek worden patiënten zes tot twaalf maanden na de opname uitgenodigd in het Erasmus MC-Sophia. Artsen kijken vervolgens of het kind blijvende of afwijkende klachten heeft. Verder wordt de kwaliteit van leven in kaart gebracht en de longfunctie onderzocht. Ook in het Amsterdam UMC en Maastricht UMC+ kunnen kinderen zich laten onderzoeken.

Uit: Venticare Magazine februarinummer 

IC-vrouwen ontvangen prestigieuze prijs
Het nut van mislukte wetenschap

Gerelateerde artikelen