Online app voor berekenen ademmechanica aan de beademing

VentiCalc-app

Met COVID-19 is het aantal patiënten dat op Intensive Care afdelingen met complexe beademing ligt fors toegenomen. Veelal is er sprake van oxygenatie- en ventilatiestoornissen met complexe beademingsvoorwaarden passend bij ARDS.  

Om patiënten veilig te beademen zijn er in de literatuur diverse richtlijnen en formules beschikbaar. Jessica Workum en Pim de Ruijter, beiden fellow Intensive Care in het Radboudumc, hebben een aantal van deze formules ingebouwd in een gratis toegankelijke online app: VentICalc. VentICalc is toegankelijk vanaf alle smartphones, tablets en desktopcomputers en heeft de mogelijk om de uitslagen van de berekeningen te kopiëren naar het dossier of per e-mail te ontvangen. De app zal in de komende weken verder worden uitgebreid met nieuwe berekeningen. Feedback en suggesties zijn meer dan welkom!

VentICalc is mede mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van Webbit21 en WEM.io.

Webadres: https://app.venticalc.comIC-U: vangnet voor (ex) IC-patiënten, naasten en p...
Slachtofferhulp Nederland staat naasten van IC-pat...

Gerelateerde artikelen