Opmerkelijke stijging aantal acute hepatitis-gevallen bij kinderen

hepatitis-basis

In de eerste maanden van 2022 zijn er in Nederland vier kinderen opgenomen met acute hepatitis. Bij drie van hen was een levertransplantatie noodzakelijk. In Engeland zijn 111 gevallen bekend en wereldwijd werden nog 190 kinderen met acute hepatitis behandeld. De stijging is opmerkelijk. 

De kinderen werden binnen een paar dagen zeer ernstig ziek, wat ongebruikelijk is bij jonge, gezonde kinderen. In hun bloed werd geen hepatitis B of C-virus aangetroffen, de ontsteking lijkt door een adenovirus veroorzaakt te worden. Meestal zijn de klachten bij een infectie met dit virus mild, heel soms treedt een pneumonie op bij gezonde kinderen.

COVID-19
De reden waarom het adenovirus nu waarschijnlijk tot deze acute hepatitis leidt, is onbekend. Wel zijn er vermoedens dat COVID-19 een rol speelt. Jonge kinderen hebben de afgelopen twee jaar door lockdowns en andere maatregelen weinig onderling contact gehad waardoor zij mogelijk gevoeliger zijn voor dit virus. Een andere hypothese is dat het virus 'samenwerkt' met het Covidvirus, waardoor een heftiger ziekteverloop ontstaat. De meeste kinderen zijn weer goed hersteld van de acute hepatitis, één kind in het buitenland is overleden. 

Nieuwsbrief 9 mei 2022

Dienstverband opgezegd van ongeveer 113 zorgmedewe...
Minister Kuipers ontwikkelt plan voor pandemische ...

Gerelateerde artikelen