*OPROEP* Beslis mee over de Acute Zorg van de toekomst

houtskoolschets

In de vorige nieuwsbrief schreven we nog dat verpleegkundigen meer de regie zouden moeten hebben over hun eigen beroep en beroepsontwikkelingen. Je kunt daarmee starten door je reactie te geven op het discussiedocument de houtskoolschets Acute Zorg. Tot 1 november kun je je mening delen met je beroepsvereniging of via www.internetconsultatie.nl/houtskoolschets_acute_zorg.  

Om de Acute Zorg ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en toegankelijk te houden komen we niet onder een grote reorganisatie uit. In de houtskoolschets Acute Zorg worden bouwstenen aangedragen voor de toekomstige inrichting en bekostiging. Op dit moment kan iedere belanghebbende tot 1 november commentaar geven op het document. Na 1 november zullen de reacties worden verzameld en naar aanleiding daarvan aanpassingen gedaan worden. De houtskoolschets bevat voorstellen, de daadwerkelijke implementatie van eventuele oplossingen zal pas later concreet worden. Wel is het essentieel dat het werkveld zich laat horen. Mensen die daadwerkelijk in de Acute Zorg werken, kunnen een betere inschatting maken van de gevolgen van bepaalde maatregelen. In de novembereditie van Venticare Magazine wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 'houtskoolschets'.  

Ernstig zieke COVID-patiënten lijden dikwijls aan ...
Hoe gaat het nu met je?

Gerelateerde artikelen