Politieke partij Zorgend Nederland opgericht

iStock-1182490047-binnenhof

Er is een nieuwe politieke partij in Nederland. Zorgend Nederland gaat zich inzetten voor zorgprofessionals. Omdat volgens hen bestuurders, politici en beleidsmakers nauwelijks weten hoe het er op het werk aan toe gaat.

Het idee om de partij op te richten ontstond volgens de oprichters op de werkvloer. De COVID19-crisis legde behoorlijk wat pijnpunten bloot in het huidige systeem in de zorg. Maar ook in andere sectoren wordt beleid van bovenaf gevormd en dat werkt niet altijd lekker. Denk aan de politie, het onderwijs en de horeca. Medewerkers moeten meer de ruimte krijgen om zelf beleid te vormen. De nieuwe partij hoopt in maart mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is nog niet zeker omdat de partij minimaal 30 ondersteuningsverklaringen per kiesdistrict nodig heeft. In totaal zijn dat er minstens 600. Enkele speerpunten van de partij zijn een hoger salaris, eerder stoppen met werken en betere arbeidsvoorwaarden. 

Uit: Venticare Magazine, februarinummer

Afname babysterfte stagneert door obesitas en armo...
Houtskoolschets Acute Zorg op pauze gezet

Gerelateerde artikelen