Project ‘IC van de toekomst’ van start

beademingsmachine

Onlangs opende Erasmus MC de Datahub: een inspiratieplek waar gewerkt kan worden aan data-gedreven zorg. Het eerste project dat vanuit de Datahub is opgezet is 'IC van de toekomst'. Naast Erasmus MC werken ook Maastricht UMC+ en Treant Zorggroep mee aan dit project.

De vraag naar (complexe) IC-zorg blijft de komende jaren stijgen terwijl het aantal IC-professionals afneemt. Daarom is er een steeds sterkere behoefte aan data-gedreven zorg die schaalbaar en klinisch toepasbaar is. Daarnaast is er vraag naar collega's die de Acute Zorgprofessionals kunnen ondersteunen. In de Datahub van Erasmus MC wordt gewerkt aan projecten om datagedreven zorg schaalbaar en klinisch toepasbaar te maken, met behoud van de menselijke maat. 'IC van de toekomst' is het eerste project dat vanuit deze Datahub is opgezet. Hiermee willen de ziekenhuizen Erasmus MC, Maastricht UMC+ en Treant Zorggroep een IC ontwikkelen waar acute zorgprofessionals optimaal worden ondersteund door technologie en collega's.⁠ 

Nieuwsbrief 14 februari 2022

ECMO aan boord van traumahelikopter biedt veel gro...
Het raketje

Gerelateerde artikelen