Reanimeren in tijden van corona

20190604_venticarelive_0426

 Alle slachtoffers van een circulatiestilstand dienen gereanimeerd te worden volgens de COVID-19 richtlijn. Dit ter bescherming van onder meer Ambulancezorgverleners.

De maatregel is genomen omdat het voor de MKA onmogelijk is door uitvragen een goede afweging te maken of het slachtoffer coronapositief is. 

Voor de BLS betekent dit onder meer: 
- Beoordeel de ademhaling door alleen naar de thorax te kijken, open de luchtweg niet 
- Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies
- Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is 

Voor alle reanimaties geldt dat het aantal hulpverleners dat daadwerkelijk reanimeert zich tot het minimum dient te beperken. Dit betekent maximaal twee zorgverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand. Kijk voor meer informatie op www.reanimatieraad.nl


Uit Venticare Magazine, december 2020

High Quality CPR
Ook euthanasie voor jonge kinderen

Gerelateerde artikelen