Sepsis syndroom, geen ziekte

Sepsis-syndroom-geen-ziekte
Sepsis is niet één ziekte, maar een vergaarbak van verschillende aandoeningen en ziektemanifestaties. Dit zegt hoogleraar Tom van der Poll, coauteur van een studie in JAMA. 


Uit de studie blijkt onder meer dat er niet één type sepsis is, maar dat er verschillende verschijningsvormen of fenotypen zijn. Onderverdeeld in α, β, γ en δ. Hiervan komt fenotype α het meest voor. De mortaliteit is het laagst en er worden de minste laboratoriumafwijkingen en orgaandisfunctie gezien. 

Fenotype δ is het dodelijkste, met een mortaliteit van 32 procent. Bij dit type worden meer afwijkende laboratoriumwaarden en meer orgaandisfunctie gezien. Van der Poll, Amsterdam UMC, is hoogleraar Inwendige geneeskunde en gespecialiseerd in de afweer tegen infectieziekten. Hij definieert sepsis als een heterogeen syndroom, waarbij heel veel verschillende pathologieën aan ten grondslag liggen. 

Dat is volgens hem de reden waarom sepsis geen ziekte is, maar een syndroom. Van der Poll noemt de belangrijkste conclusie van het huidige onderzoek dat er nu verschillende subgroepen gevormd kunnen worden op basis van gegevens die elke intensivist tot zijn of haar beschikking heeft. 

De nieuwe bevindingen zouden kunnen verklaren waarom verschillende onderzoeken naar een effectieve behandeling van sepsis tot nu toe geen resultaten opleverden. Het moet nog blijken of de uitkomst voor de patiënt hiermee verbeterd kan worden. 

Lees HIER het hele bericht uit JAMA
Nieuwe opleiding tot Ambulanceverpleegkundige
Verpleegkundigen: van behulpzaam naar bekwaam

Gerelateerde artikelen