Sneltest opsporen myocardinfarct

ambulance-0013-klein

Nederlands Hart Netwerk presenteert in een onderzoek dat er een nieuwe methode is ontwikkeld om myocardinfarcten op te sporen bij patiënten al in de ambulance. Deze zorgt ervoor dat patiēnten sneller en meer effectief behandeld kunnen worden. 

 In deze methode wordt op basis van een risicoscore in een inschatting gemaakt of er sprake is van een infarct. Met deze informatie worden patiënten direct naar het juiste ziekenhuis vervoerd. Dit zorgt ervoor dat er geen kostbare tijd verloren gaat en patiënten minder schade oplopen.

Pieter-Jan Vlaar, cardioloog in het Catharina ziekenhuis en onderzoeksleider, legt uit dat de risicoscore bestaat uit een uitgebreide patiënten analyse gepaard met een sneltest op signaalstoffen die wijzen op een hartinfarct. Deze analyse was eerder alleen mogelijk in een ziekenhuislaboratorium. "Door medische innovaties is het nu ook mogelijk om met een mobiel apparaat al in de ambulance te meten of er signaalstoffen in het bloed aanwezig zijn." De snelheid is van belang om schade aan het hart te voorkomen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift HEART en volgens de onderzoekers is er veel interesse in de innovatie vanuit binnen- en buitenland.

Nieuwsbrief 22 december 2023 

Venticare Reanimatie Competities (VRC) 2024
Verpleegkundige geschorst

Gerelateerde artikelen