Speciale poli vermindert heropnames bij boezemfibrilleren

iStock-901063844
Een gespecialiseerde polikliniek voor atriumfibrilleren (AF-poli) halveert het aantal heropnames en het risico op overlijden. Dit komt voornamelijk door de inzet van Verpleegkundig Specialisten en betere naleving van richtlijnen. 
Dat concluderen Maastrichtse onderzoekers op basis van onderzoek in acht Nederlandse ziekenhuizen. Op de gespecialiseerde AF-poli heeft de Verpleegkundig Specialist een coördinerende rol. Een digitaal hulpsysteem ondersteunt de Verpleegkundige Specialist daarbij. Door deze opzet worden richtlijnen voor de behandeling van patiënten met AF beter nageleefd. Op een algemene afdeling Cardiologie, waar mensen met boezemfibrilleren normaal gesproken behandeld worden is dit te vaak niet het geval. In totaal werden er 1354 patiënten onderzocht. De helft daarvan werd door een cardioloog op een normale poli behandeld en de andere helft door de Verpleegkundig Specialist op de (AF)-poli. 
Kunstuterus wordt werkelijkheid
Toename ketaminegebruik bij festivalbezoekers

Gerelateerde artikelen