'Stel geen bezoekersbeperkingen meer in op IC's’

bezoek-op-IC-NB-feb22

Vier onderzoekers in het Erasmus MC ontdekten dat angst, stress en somberheid relatief vaak voorkomt bij nabestaanden die, wegens Covid-19, afscheid moesten nemen van hun geliefden via beeldbellen. Zij pleiten ervoor nooit meer bezoekersbeperkingen in te stellen. 

De onderzoekers deden onderzoek naar de rouwverwerking bij nabestaanden van mensen die tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 op de IC zijn overleden. Ze concludeerden dat zij ernstigere klachten van depressie, angst en gecompliceerde rouw vertoonden dan nabestaanden van mensen die voor die tijd op de IC overleden.

Bezoekbeperking
Nabestaanden vulden acht weken na het overlijden van hun familielid een vragenlijst in. De onderzoekers vergeleken de antwoorden van de periode september 2019 tot februari 2020 (voor de corona-uitbraak) met maart 2020 tot mei 2020 (de eerste coronagolf).De bezoekbeperking heeft vrijwel zeker een grote rol gespeeld bij de ernstige klachten, zeggen de onderzoekers. Na een periode van rouw, (meestal een half jaar) lukt het de meeste mensen uit deze groep wel hun normale leven weer op te pakken. 

Nieuwsbrief 28 februari 2022

Inzet buitenlandse IC-verpleegkundigen zou werkdru...
‘Start minder snel antibiotica bij verdenking op n...

Gerelateerde artikelen