Structurele opschaling IC-bedden niet reëel

IC-bed-iStock

Hugo de Jonge van VWS kondigde minister begin mei aan het aantal IC-bedden structureel te willen uitbreiden naar 1700. Volgens IC-verpleegkundigen is dit onrealistisch. Zij vrezen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de zorg en de werklast van het zorgpersoneel.

Uit een enquête van V&VN, waar ruim 1100 IC-verpleegkundigen aan deelnamen, blijkt dat meer dan een kwart van hen de kwaliteit van de zorg tijdens de coronapiek onvoldoende vond. IC-verpleegkundigen verpleegden in deze periode drie en soms vier patiënten in plaats van de gebruikelijke een of twee patiënten. 69 procent van hen ervoer dit als zwaar tot zeer zwaar. 

De verhoogde werkdruk uitte zich onder andere in de vorm van vermoeidheid, stress, slapeloosheid, gevoelens van machteloosheid en onzekerheid. De verpleegkundigen leverden een topprestatie, maar dit is niet maandenlang vol te houden. Wanneer de plannen van de minister te snel doorgezet worden vrezen verpleegkundigen dat de kwaliteit van de IC-zorg flink achteruitgaat en er massaal collega's uitvallen.

Nieuwe Wet ambulancevoorzieningen akkoord bevonden
Patiënten onveranderd positief over ambulancezorg

Gerelateerde artikelen