The beat goes on

Camaro-Cyril-plaatje-kennisbank

Mechanische complicaties na een infarct. Presentatie Venticare Live 2 november 2021 van Cyril Camaro 

Patiënten presenteren zich zelden met een diagnose. Op het moment dat iemand een hartinfarct heeft en de symptomen worden niet herkend dan kan het een tijd duren voordat hij/zij bij de cardioloog terecht komt. In die tijd is er een aanzienlijke kans dat er zich mechanische complicaties voordoen van het infarct. Cyril is interventiecardioloog in het Radboudumc in Nijmegen en heeft aan de hand van casuïstiek de belangrijkste complicaties besproken. 

Venticare Live 2022
The bond between two friends

Gerelateerde artikelen