Tweede Kamer wil dat SEH-arts en intensivist specialisme wordt

iStock-1215244262

Het beroep van SEH-arts en intensivist wordt in Nederland niet erkend als specialisme. Vanuit internationaal perspectief is dit merkwaardig. Het CDA pleitte onlangs in de Tweede Kamer voor erkenning van de SEH-arts en intensivist als specialisten. Een ruime Kamermeerderheid steunde de motie.

"SEH-artsen en intensivisten hebben tijdens de coronacrisis duidelijk laten zien wat hun waarde en bekwaamheid is", zei CDA-kamerlid Joba van den Berg tijdens een Kamervergadering. "Maar ze zijn niet erkend als zelfstandig
medisch specialisme. Is de minister bereid dit op te pakken?" Ze verzocht het kabinet in een motie stappen te zetten om deze titels als wettelijke erkende specialisten aan te merken. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) is blij met deze steun. Beide disciplines spelen volgens de vereniging zowel inhoudelijk als organisatorisch een essentiële rol binnen de Acute Zorg. Het is vreemd dat de erkenning vooralsnog ontbreekt. 

Uit: Venticare Magazine, september 2020
Wet Ambulancevoorzieningen is een feit
Couveusestoplicht beschermt prematuren

Gerelateerde artikelen