Urgentie-inschatting verbeterd op de HAP

HAP-huisartsenpost

Triagisten zijn steeds beter in het beoordelen van de ernst van de aandoening van patiënten. Het aantal contacten waarbij achteraf de urgentiecategorie werd aangepast, is tussen 2017 en 2019 gehalveerd.  

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel. Zij stellen dat de recente wijzigingen in de triagecriteria ervoor zorgen dat triagisten beter kunnen beoordelen wat de urgentie is en daardoor vaker de juiste urgentiecategorie toekent. De betere criteria voor braken en trauma leiden tot minder aanpassingen achteraf. De triagecriteria in de Nederlandse Triage Standaard (NTS)-protocollen en in de triagegesprekken worden door triagisten zelf ook als oorzaak voor de verbeteringen genoemd. De NTS wordt gebruikt om de ernst van de toestand van een beller te voorspellen. Aan de gezondheidsklacht wordt een urgentiecategorie toegekend (van U0 uitval vitale functies – U5 geen kans op schade). De standaard is constant in ontwikkeling waarbij de criteria voor bijvoorbeeld braken, trauma, oogklachten de laatste jaren zijn aangepast. 

Nieuwsbrief 27 september 2021

Familieparticipatie bij de verlichting van dorst b...
Vervolgonderzoek mentale welzijn zorgprofessionals

Gerelateerde artikelen