Nieuw waarschuwingssysteem ziek kind

kinder-ic-toekomst

Er komt één nieuw uniform landelijk Pediatric Early Warning Score (PEWS) systeem. Dat omdat de huidige waarschuwingssystemen onderling teveel verschillen.

Vrijwel iedere Nederlandse kinderafdeling werkt met een PEWS, een registratiesysteem waarmee zorgprofessionals de medische status van een ziek kind bijhouden. Het registreert vitale functies als respiratie, bloeddruk en hartritme. En het waarschuwt als de patiënt verslechtert. Tot nu toe wisten behandelaars niet zeker of hun PEWS goed functioneerde. Er kon geen onderzoek verricht worden vanwege de onderlinge verschillen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft daarom nu één landelijk systeem ontwikkeld: Dutch PEWS. Aankomend jaar gaan twaalf ziekenhuizen en de Utrechtse ambulancedienst RAVU het systeem invoeren. Een van de indicatoren van het nieuwe PEWS is het zogenaamde niet-pluisgevoel van ouders. Dit item, blijkt uit onderzoek, is vaak een belangrijke voorspeller van verslechtering van de toestand van het kind. www.dutchpews.com

Venticare Magazine april 2021

Terugkijken Webinar 16 maart
Elektrische geleiding direct op kinderhart gemeten

Gerelateerde artikelen