Featured 

Vergrijzing legt extra druk op Acute Zorg

oudere-patien_20190213-190629_1

Het aantal complexe patiënten dat op de SEH terechtkwam door vergrijzing is ook vorig jaar weer gestegen. Dat blijkt uit de Monitor Acute Zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

Senioren van 65 en jaar en ouder en kinderen tot vier jaar maken het meest frequent gebruik van Acute Zorg. De behandeltijd per patiënt, het aantal opnames na een bezoek aan de SEH, de verblijfsduur in het ziekenhuis en het beroep op vervolgzorg nemen toe met de leeftijd.Wel is het zo dat de ene regio sneller vergrijst dan de andere, volgens het rapport. Dat houdt in dat ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in die regio's nu al moeten gaan anticiperen op structureel meer drukte. De monitor doet daarvoor enkele suggesties. De algehele oplossing zou moeten liggen in samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen, RAV's en andere partijen in de Acute Zorgketen. Het rapport laat zien dat de Acute Zorg in Nederland goed bereikbaar is, maar dat momenten van onverwachte drukte een bedreiging zijn voor de bereikbaarheid. Daarom moet de Acute Zorg zo georganiseerd worden dat de capaciteit is berekend op te verwachten piekmomenten. 

Lees hier de volledige monitor: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_260889_22/1/

Minder fouten door familieparticipatie
Functiedifferentiatie op de Ambulance: VS gaan mee...

Gerelateerde artikelen