Vervolgonderzoek mentale welzijn zorgprofessionals

mentale-weerbaarheid

Het Radboudumc en Erasmus MC roepen opnieuw IC-professionals op deel te nemen aan hun onderzoek. Hierin proberen ze de gevolgen van de pandemie op het mentale welzijn van IC-verpleegkundigen in Nederland in kaart te brengen.

Het eerste onderzoek vorig jaar heeft ertoe geleid dat het mentale welzijn van IC-verpleegkundigen onder de aandacht kwam. Ook hebben de resultaten bijgedragen aan beleidsbeslissingen die zijn gemaakt over de IC-capaciteit gedurende de pandemie. Landelijk is er behoefte aan vervolgonderzoek. Hierin wordt ook gevraagd naar welke maatregelen en interventies als zinvol worden ervaren en wat er eventueel nog mist. Met deze resultaten hopen de onderzoekers op betere ondersteuning voor IC-verpleegkundigen in de toekomst. De uitkomsten worden verwacht in november en gedeeld via deze site, V&VN en met leidinggevenden, bestuurders en politici. Deelnemen kan door het invullen van de vragenlijst en is toegankelijk tot 18 oktober.  

Nieuwsbrief 27 september 2021

Urgentie-inschatting verbeterd op de HAP
IC-beddenaantal moet omhoog

Gerelateerde artikelen