Featured 

Virtuele verpleegkundige een feit

Virtuele-verpleegkundigevrij
Zorgprofessional Molly is onlangs geïmplementeerd in de hartfalenzorg in het UMC+. De dame is kwestie is een virtuele verpleegkundige. Is virtuele zorg een aanvulling of bedreiging? 

Molly is een zogeheten zorgavatar en houdt zich nu nog uitsluitend bezig met monitoring van cardiologische patiënten en informatievoorziening. Inmiddels is gebleken dat deze vorm van zorg effectief is, dus is het de bedoeling dat haar takenpakket in de nabije toekomst uitgebreid gaat worden. Op dit moment kijkt er nog een 'echte' verpleegkundige op afstand mee naar de data.

De virtuele verpleegkundige van de toekomst moet in staat kunnen zijn om behandeladviezen aan patiënten te geven, diagnoses te stellen en medicatie voor te schrijven. De vraag is natuurlijk wel wie er eindverantwoordelijk is voor de patiënt. In geval van twijfel zal er altijd moeten doorverwezen naar een zorgverlener van vlees en bloed.

In principe kan de zorgavatar ingezet worden voor alle specialismen. Het project wordt de komende 3,5 jaar uitgevoerd door verschillende kennisinstellingen samen met partijen die deskundig zijn op het gebied van serious gaming, kunstmatige intelligentie en telemonitoring.


Gevolgen van concentratie Acute Zorg
Pech versus leefstijl bij infarct

Gerelateerde artikelen