Volle IC’s in 2020 leverden meer sterfgevallen

IC-bed-iStock

De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) stelt dat de pandemie tot een half procent méér sterfgevallen heeft geleid bij de groep patiënten die wordt opgenomen na een trauma. Dit doordat minder mensen met mild tot ernstig hersenletsel op de IC zijn opgenomen in 2020.  

Vergeleken met de jaren ervoor levert dit 400 meer doden op. Ook bij andere spoedeisende zaken was de crisis van invloed. Bestuurslid Nationale Intensive Care Evaluatie en intensivist Bas van Bussel zag een duidelijke afname van minder-acute trauma-opnames, minder behandelingen voor infarcten en een kwart minder spoedoperaties bij een gebarsten aneurysma van de buikaorta. Ook meldden patiënten met vergevorderde kanker zich later, waardoor bij hen vaker uitzaaiingen werden vastgesteld. In de gehele oncologie werden er elf procent minder operaties uitgevoerd bij dertien verschillende tumorsoorten. De SKR pleit voor een plan van aanpak voor uitgestelde zorg zodat ook minder urgente ingrepen sneller aan bod komen. 

Nieuwsbrief 14 juli 2021   

‘Perfect storm’ op de SEH
Ambulancezorg kan 2 jaar verlof opnemen

Gerelateerde artikelen