VT versus SVT

Erik-Klompen

De casus: Je hebt een avonddienst op de Intensive Care; het is 19:15 uur. Je patiënt betreft een man, 68 jaar, opgenomen met abdominale sepsis. Hij is hemodynamisch instabiel. In de voorgeschiedenis: hypertensie, diabetes mellitus, paroxysmaal AF. Plots is er alarm! Breed-complex tachycardie op de monitor met een frequentie van 180/min. 

The bond between two friends
Zorg moet zo worden ingericht dat pandemieën geen ...

Gerelateerde artikelen