Wet Ambulancevoorzieningen is een feit

iStock-513225700
Sinds begin juli is de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen een feit. Branchevereniging AZN is blij met de regelgeving die RAV's zekerheid geeft dat ze in hun regio de ambulancezorg mogen verlenen. Ook borgt de wet de kwaliteit van de ambulancevoorzieningen. 
De nieuwe wet is belangrijk voor de positie van de RAV's. De afgelopen jaren heeft de ambulancezorg zich ontwikkeld tot een hightech voorziening, die zich mag rekenen tot de beste van de wereld. De wet vervangt de tijdelijke wet ambulancezorg die in 2012 werd ingesteld en bepaalt onder andere dat er per regio één organisatie verantwoordelijk is voor de ambulancezorg. De zorgverzekeraar vervult de inkooprol. Samen borgen ze de continuïteit van de ambulancezorg als onderdeel van de Acute keten.

Uit: Venticare Magazine, september 2020 
RVS: stel commissaris Acute Zorg aan voor elke ROA...
Tweede Kamer wil dat SEH-arts en intensivist speci...

Gerelateerde artikelen