Wetenschappers: maak onderscheid tussen seksen in corona-onderzoek

NB-21122020-wetenschappers

Over de hele wereld wordt corona-onderzoek gedaan, maar in geen van de studies wordt gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Wetenschappers van het Maastricht UMC+ pleiten ervoor wél dit onderscheid te maken, aangezien het geslacht daadwerkelijk invloed heeft op het ziekteverloop en de behandeling.

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ analyseerden diverse wetenschappelijke studies naar coronamedicatie. In geen enkele studie werd onderscheid gemaakt tussen de geslachten, hoewel bekend is dat zij verschillend kunnen reageren op geneesmiddelen. Die 'one-size-fits-all'-benadering is een gemiste kans, vinden de onderzoekers. Uit statistieken blijkt namelijk dat mannen vaker overlijden aan het coronavirus terwijl beide seksen wel even veel kans hebben om besmet te raken. Vrouwen herstellen bovendien vaak sneller van een IC-opname als het gaat om orgaanfalen. Ook is bekend dat behandelingen bij het ene geslacht beter aanslaan dan bij het andere. De onderzoekers zouden graag zien dat er meer aandacht komt voor het verschil tussen mannen en vrouwen zodat de ziekte effectiever bestreden kan worden.

Nieuwbericht 18 december 2020

Tekort Acute Zorgpersoneel neemt nog altijd toe
Weinig aangiftes ondanks toenemende agressie tegen...

Gerelateerde artikelen