Ziekenhuisbezoek bij AP-klachten niet altijd nodig

POB-4

Jaarlijks worden 200.000 mensen met angina pectoris klachten naar de Eerste Hart Hulp (EHH) gebracht. Daar blijkt dat tachtig tot negentig procent geen cardiale probleem heeft en een bezoek aan het ziekenhuis niet nodig is. 

Cardiologen van het Radboudumc onderzochten mogelijkheden om deze patiënten thuis te laten blijven en alleen in te sturen bij een hoog risico op bijvoorbeeld een myocardinfarct. Hierbij beoordeelden ambulanceverpleegkundigen de risicofactoren. Werd door hen het risico hoog ingeschat, dan brachten zij de patiënt direct naar het ziekenhuis. Bij patiënten met een laag risico werd ter plaatse het bloed onderzocht op troponine. Bij een laag risico en een lage hoeveelheid troponine bleef de patiënt thuis, voorzien van nadere instructies zoals contact met de huisarts.

Alle patiënten werden tot dertig dagen na de klachten gevolgd. Onderzoekers gingen na of er in die periode alsnog een groot cardiaal probleem was opgetreden, maar volgens het onderzoek was de kans hierop klein. Goed nieuws voor zowel de patiënt als de zorgverleners. Cardioloog en hoofdonderzoeker Cyril Camaro: 'Als we dit in heel Nederland invoeren, scheelt dit op jaarbasis tot wel 48 miljoen euro. In het Integraal Zorgakkoord wordt gehamerd op meer doelmatige zorg. Hier spelen we allemaal een rol in.' 

Nieuwsbrief 20 februari 2023

Numerus fixus studie Medisch Hulpverlener
Bonden en NVZ botsen tijdens cao onderhandelingen

Gerelateerde artikelen