Winkelmand

Jouw winkelmand is leeg

Kennisbank

RVS: stel commissaris Acute Zorg aan voor elke ROAZ-regio

Redactie

Auteur

Redactie

07 sep 2020

Meer artikelen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze Privacy Policy

iStock-513432338.png

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) pleit ervoor per ROAZ-regio (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) een commissaris Acute Zorg aan te stellen. Om de toegankelijkheid beter te borgen, moet de commissaris regionale belangen en zorgen van burgers bewaken.

Door strengere kwaliteitseisen en strakke financiële kaders staat de toegankelijkheid van Acute Zorg onder druk. Het oplopende personeelstekort, de vergrijzing en verstedelijking voeren de druk nog verder op. Daarom vroeg de Tweede Kamer in 2019 advies aan de RVS over de organisatie van de Acute Zorg. Die constateerde dat burgerperspectieven en regionale belangen onvoldoende meewegen in de besluitvorming over het aanbod van Acute Zorg, wat tot onvrede leidt. Een onafhankelijk bestuurder (commissaris Acute Zorg) zou maatschappelijke organisaties, patiëntenverenigingen en burgers moeten betrekken bij de besluitvorming rondom de Acute Zorg in de regio. Daarnaast moeten zij bevoegd zijn om besluiten over veranderingen in het zorgaanbod te nemen. Verder moeten zorgaanbieders in de toekomst meer met elkaar samenwerken om de toegankelijkheid van de AZ te waarborgen en is er een andere financiering van innovaties nodig, vindt de RVS.


Uit: Venticare Magazine, september 2020 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van je vak.