Winkelmand

Jouw winkelmand is leeg

Artikelen

Signaleren van ouderenmishandeling op de Spoedeisende Hulp

Redactie

Auteur

Redactie

03 jun 2015

Meer artikelen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze Privacy Policy

Doelstelling
Inzicht krijgen in de competenties van SEH-verpleegkundigen om ouderenmishandeling te signaleren en hierop interventies uit te zetten.

Methode
Het onderzoek had een cross-sectioneel design en betrof een survey gericht op herkenning van ouderenmishandelng op de SEH. Een online vragenlijst met de focus op lichamelijke mishandeling en verwaarlozing werd opgesteld in samenwerking met een expertpanel en getest door SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen. We kozen voor een gelegenheidssteekproef. De vragenlijst werd naar de hoofdverpleegkundigen van 14 SEH?s gestuurd met de opdracht 12 SEH verpleegkundige te benaderen voor het invullen van de vragenlijst. Data-analyse vond plaats met beschrijvende statistiek, waarbij gebruik gemaakt werd van Statistical Package for Social Sciences (SPSS-20).

Resultaten
De respondenten (n=173) waren het merendeel vrouw (75%, n=129). De gemiddelde leeftijd was 42 jaar (SD) en 31% werkte meer dan 15 jaar op een SEH. Uiteindelijk hebben er 5 verpleegkundige meer gereageerd dan minimaal geselecteerd was (n=168). Ouderenmishandeling werd zelden gesignaleerd (89%, n=154)* en frequentie en/of registratie was onbekend. Een gevalideerd screeningsinstrument voor ouderenmishandeling werd niet gebruikt, de SEH-verpleegkundigen signaleerde intuïtief (84% n=144). Bij verdenking ouderenmishandeling was consultatie van een collega de meest voorkomende interventie (89%, n=154).

Er was geen protocol ouderenmishandeling. Een bestaand  protocol voor huiselijk geweld werd zelden bij ouderenmishandeling ingezet. De meeste SEH-verpleegkundigen zouden een screeningsinstrument (87%, n=150) of protocol (85%, n= 147) voor ouderenmishandeling nuttig vinden. Als belangrijkste competenties voor omgaan met ouderenmishandeling werden signaleren van symptomen (73%, n=127) en probleemerkenning door de verpleegkundige en arts (73%, n=126) genoemd. Er is behoefte aan meer kennis over ouderenmishandeling, een screeningsinstrument en het kunnen toepassen van interventies.

Conclusie
Op de SEH wordt zelden ouderenmishandeling gesignaleerd. Geen enkele SEH afdeling beschikte over een screeningsinstrument en/of protocol voor signalering. Een protocol huiselijk geweld werd nauwelijks ingezet bij vermoeden van ouderenmishandeling. SEH-verpleegkundigen geven aan een protocol of screeningsinstrument voor ouderenmishandeling te missen en willen meer competent worden in het signaleren en het inzetten van interventies.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van je vak.