Winkelmand

Jouw winkelmand is leeg

Artikelen

Uitsluiten van een Acuut Coronair Syndroom in de ambulancezorg met de HEART-score en het high sensitive Troponine T

Redactie

Auteur

Redactie

03 jun 2015

Meer artikelen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze Privacy Policy

Methode
In dit prospectief observationeel cohortonderzoek werd bij patiënten met pijn op de borst pre-hospitaal de HEART-score bepaald en veneus bloed afgenomen waaruit het hs TnT werd bepaald. Na 30 dagen werd er follow-up gedaan op ?major adverse cardiac events? (MACE). De MACE eindpunten bestonden uit: acuut myocard infarct, percutane coronaire interventie (PCI), coronair arteriële bypass graft chirurgie (CABG) en overlijden.

Resultaten
In totaal werden 147 patiënten geïncludeerd. Het hs TnT was negatief (< 0,014 ng/mL) bij 96 patiënten (90,6%) en de HEART-score was 3 of lager bij 35 patiënten (23,8%). Géén van de patiënten met een HEART-score van 3 of lager heeft een MACE ontwikkeld. In de groep met hoog risico op ACS, met een HEART-score van 7 of hoger, had 52% een MACE.

Discussie
Bijna 25% van de patiënten met pijn op de borst die gepresenteerd werden op de SEH konden vroegtijdig geïdentificeerd worden als ?laag risico? op MACE door gebruik te maken van de HEART-score in combinatie met een eenmalige bepaling van het hs TnT. Deze pre-hospitale triage lijkt een uitstekend instrument te zijn in het identificeren van zowel laag- als hoog risico op MACE bij patiënten met pijn op de borst. Dit kan positieve gevolgen hebben voor het zorgpad bij deze patiëntencategorie (laag risico blijft in eerste lijn, hoog risico wellicht direct naar een PCI centrum), waarbij de zorg en behandeling voor deze patiëntencategorie efficiënter, veiliger en kosteneffectiever kan worden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van je vak.