Winkelmand

Jouw winkelmand is leeg

Artikelen

Validatie van de Nederlandse CPOT

Redactie

Auteur

Redactie

11 mei 2014

Meer artikelen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze Privacy Policy

Inleiding
Uit onderzoek blijkt dat 50% van de geïntubeerde intensive care (IC) patiënten pijn heeft. Systematisch in kaart brengen van pijn is noodzakelijk om pijn adequaat te behandelen en pijn gerelateerde complicaties te voorkomen. Zelfrapportage is hierbij de methode van eerste keus, maar dit is vaak niet mogelijk bij IC patiënten. Voor deze groep patiënten is de Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) ontwikkeld. Nationaal en internationaal wordt het gebruik van de CPOT voor deze patiënten groep geadviseerd.

Doel
Het doel van deze studie was om de CPOT cross cultureel in het Nederlands te valideren en de klinimetrische aspecten van de Nederlandse CPOT te onderzoeken aan de hand van de COSMIN1 criteria. Naast de betrouwbaarheid en validiteit, was het bepalen van een afkappunt ook belangrijk om de CPOT in de Nederlandse praktijk te kunnen toepassen.  

Studiedesign
Cross-sectionele studie op een 22-beds Intensive Care Unit (ICU) in een opleidingsziekenhuis.

Methode
108 volwassen geïntubeerde intensive care patiënten zijn geincludeerd (zie tabel 1). Patiënten die delirant waren of niet in staat om zelf pijn aan te geven werden geëxcludeerd. De Engelstalige CPOT is officieel vertaald naar het Nederlands. Interne consistentie (Cronbach?s alpha) is geanalyseerd aan de hand van CPOT scores in rust en tijdens draaien. Interrater reliability (ICC) is onderzocht door twee verpleegkundigen simultaan en blind voor elkaars score CPOT scores af te laten nemen. Criterion validiteit (AUC/sensitiviteit/specificiteit) van de Nederlandse CPOT (index test) is geanalyseerd aan de hand van zelfrapportage van de patiënt (referentie test). 

Resultaten
De Cronbach?s alpha was 0.56 voor de volledige CPOT score. De betrouwbaarheid van de CPOT was beter tijdens draaien, (ICC 0.56 (95% BI: 0.42 ? 0.68)), dan tijdens rust (ICC  0.38 (95% BI: 0.20 – 0.53)) Om het afkappunt te kunnen bepalen is een ROC curve gemaakt van alle CPOT scores (fig.1) AUC = 0.65 (95% BI 0.57 ? 0.73). Het afkappunt is gelegd op een CPOT score van 2. Hierbij was de sensitiviteit 39% en de specificiteit was 85%.

Conclusie
Door dit onderzoek is er nu een gevalideerde Nederlandse versie van de CPOT beschikbaar. De betrouwbaarheid is redelijk tot goed. Een CPOT score van 2 of hoger is een indicatie dat de patiënt pijn heeft. Gezien de lage sensitiviteit blijft het belangrijk om alert te blijven op andere factoren die de score van de CPOT kunnen beïnvloeden. Verder onderzoek is nodig om het gebruik van de CPOT bij delirante patiënten te onderzoeken.

Schermafbeelding_2014-05-11_om_14.06.16.png 

Figure 2: ROC-curve
7VCAB2014.png 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van je vak.